Slik installerer den Sight på en Gamo Pellet Gun

Gamo Pellet Guns er usedvanlig kraftige luft rifler som kan skyte en 0,117 kaliber pellet på en fantastisk 1200 fot per sekund. Gamo luft rifler er perfekt for bruk med sikter og de fleste modellene leveres med optiske områder som allerede er installert. Men hvis du ønsker å endre syn eller hvis din rifle ikke er utstyrt med en, kan du raskt montere en optisk syn ved hjelp av 3/8-tommers omfang base som er skåret inn i rifle mottaker.

Bruksanvisning

1 Sørg for at din luftrifle er losset og uncocked.

2 Løsne festeskruene i bunnen av omfanget ringene slik at høyre side av foten kan bevege seg utover.

3 Plasser den indre kanten av venstre side av omfanget montere inn i rifle venstre spor og justere mount høyre innerkant med rifle rett spor.

4 Fest braketten til rifle ved å stramme skruene.