Slik installerer en Jackshaft for Go-Karts

Slik installerer en Jackshaft for Go-Karts


Den jackshaft er en kort aksel i et kjøretøy som kobler motoren til de delene som gjør kjøring i et kjøretøy. I en go-kart, er det jackshaft den viktigste komponenten som overfører kraft og gjør at den kan bevege seg med fart og kraft. Den jackshaft kalles også rotasjonsaksel. Det gjør at all motorisert del trekk i sync med hverandre, og er vanligvis plassert på rammen av go-kart.

Bruksanvisning

1 Installer den brede pedalarmen samt pedalen tannhjulet. Dette er første skritt i å installere jackshaft.

2 Monter braketten til motoren og kontroller at det er nivå. Sjekk gjengestørrelsene og deretter installere sentrifugal clutch montering.

3 Skyv clutch på akselen og sørge for at nøkkelen er justert til sporet. Skyv giret bjelle bolig på akselen.

4 Installer girkasse med to korte skruer og deretter trykker du på midten eller midten utstyr slik den er riktig justert. Plasser en spacer på midten utstyr slik at det kan operere uten hinder.

5 Sett på dekselet girkassen og lukke den fast med to lange skruer og en kort en.

Hint

  • Arbeid med en erfaren automotive mekaniker hvis du er uerfaren.