Slik installerer en PS1 Mod Chip

Slik installerer en PS1 Mod Chip


PlayStation, produsert av Sony Corporation og utgitt i 1994, var den første spillkonsollen i PlayStation linjen. Det selges ikke lenger av Sony og ble erstattet av PlayStation 2. Installere en mod chip i PlayStation lar deg endre funksjonene til spillkonsollen. Mod chip er loddet til hovedkortet. Dette prosjektet tar en stund å fullføre.

Bruksanvisning

1 Snu PlayStation og fjern de seks skruene fra baksiden med en skrutrekker. Det er tre på høyre side og tre på venstre side. Når du er ferdig, slår det tilbake igjen og løft av toppdekselet.

2 Ta ut CD-stasjonen. Trekk den oransje kabelen rett opp for å fjerne det fra hovedkortet. Fjern den andre kabelen fra CD-stasjonen for å trekke ut strømkontakten. Veldig nøye, trekke den rett opp. Løft CD kjøre opp og fjerne det.

3 Koble strømkabelen fra begge ender fra hovedkortet. Den er festet til en tung metallbrakett. Trekk flatkabelen rett opp fra hovedkortet. Fjern de fire skruene som holder braketten med en skrutrekker, og løft det av. Fjern metallskjermen under metallbrakett. Metallskjermen er festet med 8 pads. Du må resolder disse 8 pads for å fjerne metalldekselet. Se bildet av "Fjerning av Metal Shield (SCPH 700x, SCPH 750x)" i referanse delen for å se et bilde av hvor du resolder å fjerne putene.

4 Fjern skruene fra hovedkortet og ta det ut av huset. Lodd ledningene til hovedkortet begynner på punkt "1," rød; "2", ikke benyttes; "3", hvite; "4", ikke brukt; "5", grønn; "6", gul; "7", fiolett; og "8", svart. Du har muligheten til å lodde ledningene til tallene 2 og 4, selv om de ikke tjener noe formål. Hvis du ikke ønsker å lodde disse to, så det er greit å ikke. Det kan være lettere å bare gå videre og lodde dem slik at du kan gå inn i hele ordren.

5 Plasser hovedkortet tilbake i PlayStation og erstatte skruene. Sett metalldekselet på igjen og skru metall braketten over det. Koble båndkabelen til hovedkortet igjen. Koble til strømkabelen i begge ender. Sett CD-stasjonen igjen, skru på bakdekselet og plassere toppdekselet på igjen.