Slik konverterer Foto Slides

Slik konverterer Foto Slides


Som ny fotografisk teknologi dukker opp, er gammel teknologi fading ut. Som et resultat av dette skiftet, mange mennesker har esker fulle av gamle foto lysbilder og ikke vet hvordan å konvertere dem til et mer brukervennlig format, for eksempel digitalt. En av de enkleste måtene å konvertere foto lysbilder til digitalt format er å kjøpe et lysbilde skanning vedlegg som kan plasseres inne i eksisterende skanneren. Vedlegget vil holde skinnene på plass for å få et klart scan. Ulike skannere har forskjellig utstyr, så du må sjekke og se om skanneren har lysbilde-skanner tilbehør.

Bruksanvisning

1 Rengjør glasset på skanneren med en myk klut for å forhindre støv fra å dukke opp på de skannede bildene.

2 Åpne skanneren og fjerne adapteren dekselet transparente-materialer hvis skanneren har en.

3 Plasser lysbildene i lysbildeskanning vedlegg og plassere den på toppen av glassplaten.

4 Lukk skanner og sette skanningen til "Slides eller positiver" for å få best mulig resultat.

5 Lagre hvert lysbilde bildet etter skanningen er fullført.