Slik konverterer Moles til Vekt

I kjemi, refererer en mol til en bestemt måleenhet. Ett mol er lik 6,022 x 10 ^ 23 molekyler av en substans, kjent som Avogado nummer. Dette er mengden av et stoff i gram som kreves for å være lik den molare massen av det stoff, som er målt i atommasseenhet.

Bruksanvisning

1 Slå opp molekylær formel av stoffet ved hjelp av en elektronisk database, som for eksempel National Institute of Standards and Technology. For eksempel, er vannmolekylformel H2O, fordi det er to hydrogenatomer og ett oksygenatom i hvert vannmolekyl.

2 Multiplisere antall atomer av et element ved dets atommasse, og deretter legge produkter sammen for å få den molare massen av stoffet. Den molare massen av vann er 18,02, fordi det er to hydrogenatomer, som har en atomvekt på 1,008, og ett atom av oksygen, med en atomvekt på 16,00. Dette betyr også ett mol vann er lik 18.02 gram.

(1,008

2) + (16.00 1) = 2.016 + 16 = 18.02 gram / ​​mol H2O

3 Konvertere mol til gram ved å multiplisere antall mol av den molare massen av stoffet. For eksempel vil 2,5 mol vann, som har en molekylvekt på 18,02, lik 45,05 g vann.

2,5 mol x 18.02 g / mol = 45,05 gram H2O