Slik konverterer Tons til Kilowatt

Slik konverterer Tons til Kilowatt


Deler av industrien i USA klamre seg til antikvariske måleenheter. Air condition-produsenter, for eksempel oppgi kjølekapasitet av klimaanlegg i britiske varmeenheter, eller btu. Teknisk sett betyr btu en varmeenhet. BTU karakterer på klimaanlegg faktisk representerer "btu per time." Produsenter oppgir kapasiteten til store air condition-systemer i "tonn", der et tonn tilsvarer 12.000 btu per time. Det vil si, tonn representerer varmen overføres over en tidsenhet. Fordi en watt også representerer varme over en tidsenhet (joule per sekund), tonn og watt kan konverteres frem og tilbake.

Bruksanvisning

1 Skriv ned tallet som skal konverteres i enheter på tonn og multiplisere dette tallet med 12 000 til å konvertere til enheter av btu / t. For eksempel konverterer en 2,5-tonns klimaanlegg til 2,5 x 12.000 = 30.000 btu / t.

2 Konvertere tallet fra btu / t til watt, W, ved å multiplisere med 0,2931. Ta eksempelet fra Trinn 1 - en 2,5 tonns klimaanlegg - og du vil multiple den konverterte 30.000 btu / t tallet med 0,2931 for å få watt. Dette er 30 000 x 0,2931 = 8793 W.

3 Det er 1000 watt i en kilowatt. Så, for å oppgi antall kilowatt det er i eksempelet ovenfor, dele effekten av 1000. Du vil få 8793/1000 = 8,793 kW.