Slik leser Nintendo DS Game Cards

Nintendo DS er en håndholdt spillkonsoll som kommer i mange former som den originale DS, DS Lite, DSi og DS XL. Nintendo DS spillkortene er hvordan spill blir solgt og blir brukt av DS spillsystemer. For å kunne lese en Nintendo DS spill kortet må du ha en fungerende Nintendo DS.

Bruksanvisning

1 Plasser Nintendo DS spill kortet i sporet på baksiden av Nintendo DS spillkonsoll. Det kalles "Slot 1." Kontroller at flippen på spillet kortet vender bort fra Nintendo DS.

2 Skyv spillet kortet inn i sporet til den klikker på plass.

3 Slå på Nintendo DS. Strømbryteren er på høyre side av systemet.

4 Åpne Nintendo DS for å spille spillet.