The Perception & misforståelse of Conflict

Konflikt oppstår når motstridende parter ikke klarer å finne en løsning på sine forskjeller. Når håndteres riktig, blir konflikten til en mulighet for begge parter til å lære fra den andre siden og vokse.

Definisjon

En konflikt er en situasjon mellom minst to parter. Partene må oppfatter en trussel eller en kamp mot sine individuelle interesser. En vanlig reaksjon på konflikten er unngåelse. Partene unngå emnet eller hverandre håper konflikten vil løse seg selv.

oppfatninger

I en konflikt, er oppfatningen hvordan hver person ser konflikten. Menn og kvinner generelt har ulike oppfatninger basert på deres verden opplevelser. De stridende parter svare på en konflikt avhengig av hvor mye kunnskap de har om emnet på hånden. Ga inntrykk av personen som sender meldingen påvirker hvordan en melding blir oppfattet.

Misforståelse

Troen på at konflikten er unormal er en misforståelse. Konflikt kan være til stede i hvilken som helst situasjon. Noen ganger konflikt er uunngåelig. Den beste måten å håndtere det er å utvikle teknikker for å håndtere konflikten. Det faktum at konflikter og uenigheter er det samme er en annen vanlig misforståelse. En uenighet kommer fra en feilkommunikasjon eller misforståelser mens konflikten er et resultat av uforenlige mål.