Viktigheten av førskolen for alle barn

Viktigheten av førskolen for alle barn


De fleste barn vil dra nytte av en førskole program før navigere i presset verden av akademikere. Førskolen fostrer fysiske, mentale og emosjonelle utvikling hos barn og hjelper dem å lære hva du kan forvente når du går inn i utdanningssystemet. Førskolen er, i praksis en buffer mellom komfortable hjem og plutselig struktur og krav til skolen.

Early Learning

Mens det er svært lite sit-down-og-lære å undervise i førskolen, gjennom pedagogisk lek og aktiviteter barn i førskole utvikle en forståelse av bokstaver, tall, farger, former og verden rundt dem. Førskolen oppmuntrer til kreativitet, fantasi og grunnleggende problemløsning, og de grunnleggende ferdigheter de utvikler i førskolen vil bygge et sterkt fundament når du flytter til sine første års utdanning.

Sosiale ferdigheter

Barn i førskole nytte peer samhandling ved å lære hvordan å dele, kompromiss, spille pent og utvikle oppførsel. Sosial interaksjon i førskolen hjelper også barna bygge sine kommunikasjon og forståelse ferdigheter, og også lære om aktuelle konsekvenser for negativ oppførsel mot andre barn.

Selvstendighet

Frem til førskolealder, er det sannsynlig et barn har ikke brukt mye tid borte fra sine foreldre eller nærmeste familie. Førskolen hjelper barnet å utvikle en følelse av selvstendighet og hvordan de kunne håndtere sine egne følelser, og sørger for at hun er klar til å gå inn på heltid, pedagogisk struktur uten foreldrene sine rundt for å få hjelp.

Struktur og rutine

Førskolen er et lavtrykksmiljø for barn, men det gir struktur og rutine på et annet nivå til hva barn er vant til hjemme. Barn som går på førskolen må være klar innen en viss tid i morgen, kommer til førskolen vite hva som forventes av dem, og forutse snacks, drikke og spesielle lekeaktiviteter til faste tider i løpet av dagen. Dette lærer barn å forstå struktur og autoritet.