Vindparker Positivt og ulemper

Vindparker Positivt og ulemper


Amerikanerne viser en økende vilje til å gi strøm til sine hjem og bedrifter å bruke alternative energiformer, og utviklerne er trapper opp til utfordringen. Noen av ønsket om ren energi blir oppfylt gjennom utviklingen av vindparker, som har sine fordeler og ulemper.

Identifikasjon

Vindparker, også kjent som vindkraftverk, er en sammensetning av vindmøller eller vindturbiner. Disse turbinene bruke tre roterende knivene for å forvandle vindkraft til elektrisitet.

Pros

Energi fra vindparker er en form for fornybar, ren energi. Vindkraft krever ikke bruk av fossilt brensel eller forurenser miljøet med klimagasser. Vindparker er også kjent for å produsere billig energi, som koster mellom 4 og 6 øre per kilowatt-time.

Ulemper

Vindparker kan forstyrre TV-mottak i nærliggende boliger. Gårdene har også en tendens til å være høyt, bidrar til støy. I tillegg kan land tilgjengelig for slik energiproduksjon være dyrt eller på avsidesliggende steder, gjør noen vindparker upraktisk.