Virkningene av dataspill på studievaner av barn

Virkningene av dataspill på studievaner av barn


Som dataspill blir mer utbredt hjemme og skoler, foreldre og lærere er bekymret for mulig påvirkning på unge studenter. Exploring om dataspill hjelp eller skade barnas studievaner er ett område av økende forskning.

Advarsel

Mange studier tyder på at dataspill har en generelt negativ innvirkning på et barns studievaner. Noen mulige problemer inkluderer mindre tid brukt på lekser, mindre interesse i å lese og å tjene lavere karakterer i skolen. Alle disse spørsmålene bidrar til dårlige studievaner.

Teorier / Spekulasjoner

Studier tyder på at dataspill med vold, kriminalitet eller støtende temaer kan øke negativ atferd hos barn. Forskning viser også at når foreldre plasserer tidsbegrensninger på spill, barn utvikler færre atferdsproblemer. Frister og alderstilpassede spill kan redusere sjansen for negative studievaner.

Tips

Foreldre og lærere må gå gjennom dataspill nøye. The Entertainment Software Rating Board, eller ESRB, utgivelser karakterer som er synlige på et spill emballasje eller online vurderinger. Snakke med barna om grenser, frister og passende innhold hjelper barnet utvikle ansvar og opprettholde gode studievaner.