Wind Strømproblemer

Wind Strømproblemer


Vindkraft kan ha potensial til å skape fornybar og bærekraftig energi for samfunnet. Folk må være klar, men av de potensielle problemer og problemer vindkraft kan ha på lokalsamfunnet og miljøet eller på energiproduksjon.

betraktninger

Vind som en naturkraft ikke flyter hele tiden. The Daily Green, en miljøforkjemper avis, rapporterte at den daglige gjennomsnittlig produksjon av energi fra en vindturbin er bare 30 prosent av hva det kunne være hvis vinden var konstant. Opprette et større antall vindparker kan ikke være i stand til å kompensere for den lille flyten av vinden i en periode.

effekter

Støyforurensning fra vindturbiner kan påvirke humøret innbyggere i nærheten. Studier fra barnelege Nina Pierpont, forfatter av "Wind Turbine syndrom", og andre avslører økt humørsvingninger og søvnløshet fra beboere i nærheten vindturbiner.

Skader

Miljøskader oppstår med bygging og vedlikehold av vindturbiner. Vermonters Med Vision, en gruppe mot vindmøller i Vermont, peker på riving og graving for å bygge vindturbiner og hvordan dette forstyrrer naturlige habitater.

Pris

The Cato Institute, en frihetlig tenketanken, hevder at noen økonomisk eller økonomiske fordeler fra etableringen av vindturbiner er ubegrunnet. De peker på i hvilken grad investeringene som kreves for å lage vindmølleparker koster mer enn effektive, rene måter å brenne tilgjengelige fossile brensler.