FS9 Flight Planner Tutorial

Flight Simulator 9 (eller 2004) er en versjon av Microsoft Flight Simulator-serien av dataspill. Selv om Flight Simulator X er en nyere versjon, er FS9 fortsatt mye brukt.

Flight Planner

Selv om add-on flight planleggere er tilgjengelige for FS9, er standard flight planner i FS9 et kraftig verktøy. Du kan sette opp en reiseplan som du skal bruke til å generere en navigasjonslogg og yte flygekontrollen på flyturen. GPS bruker flight plan for navigasjon.

Generere Flight Plan

Du genererer reiseplanen ved å skrive inn den nødvendige informasjonen. Du kan fly til og fra mer enn 20.000 flyplasser i FS9, og utføre flyreiser etter visuelle flygeregler (VFR) eller instrumentflygereglene (IFR). I tillegg er en viss fleksibilitet tilgjengelig for bruk direkte ruting, flyr via publiserte luftveiene eller ved hjelp av VOR navigasjonshjelpemidler.

Flight Plan Customization

Du kan tilpasse reiseplanen til å legge enhver flyplass, veipunkt og navigasjonshjelpemiddel over hele verden. Du kan også justere høyden. Når tilpasningen er ferdig, importerer spillet flight plan for bruk.