Hva er de fire romlige dimensjoner?

Hva er de fire romlige dimensjoner?


En romlig dimensjon refererer til antall koordinater som kreves for å lokalisere et punkt i rommet. For eksempel, et punkt på et kartesisk plan, en todimensjonal konstruksjon, krever bare to koordinater for å beskrive dens plassering - x- og y-verdier. Et punkt i det tredimensjonale rom krever x, y og z-koordinater, fordi plass har den ekstra dimensjon i høyden. Forskere har foreslått flere dimensjoner, for eksempel den fjerde dimensjon, noe som krever fire koordinater for å beskrive posisjonen til et punkt.

først Dimension

Den første dimensjonen er lengde. En-dimensjonale objekter har verken bredde eller høyde og kalles linjer. Matematiske linjer er ikke det samme som de linjene du kan bli kjent med i den tredimensjonale verden. I det virkelige liv, har hver linje en bredde, hvis bare en liten en, og hver linje har en høyde, fordi atomene som danner det er tredimensjonalt. Den matematiske linje, men er en ekte en-dimensjonalt objekt med en bredde og høyde på null.

Second Dimension

Den andre dimensjonen er bredde. Todimensjonale objekter har både lengde og bredde og er vanligvis illustrert ved hjelp av et firkantet trukket på et stykke papir. I matematikk er disse stedene kalles flyene. Hvert punkt i et todimensjonalt objekt kan beskrives ved to sett med tall, kalt koordinater. For eksempel kan en plassering på et todimensjonalt kart beskrives ved hjelp av lengde- og breddegrad. Latitude beskriver der poenget ligger langs bredden av kartet, og lengdegrad beskriver plasseringen langs dens lengde.

tredje dimensjon

Den tredje dimensjon er høyden eller dybden. De fleste ting som du opplever i verden rundt deg er tredimensjonale objekter. Selv tilsynelatende flate gjenstander, for eksempel et stykke papir, ta en liten mengde av høyde. En tredimensjonal gjenstand er en matematisk faststoff. For å beskrive plasseringen av et punkt på en tredimensjonal gjenstand, må man bruke tre koordinater. Disse blir ofte betegnet som x-, y- og z-aksene.

Fourth Dimension

Den fjerde dimensjonen er en teoretisk dimensjon kreves av strengteori, som foreslår at strengene er grunnlaget for all materie. Denne fjerde dimensjonen kalles hyperspace. En kube som har blitt utvidet til fire dimensjoner kalles en hypercube eller en Tesseract. Denne fjerde dimensjonen utledes matematisk ved å følge mønsteret observert i de første tre dimensjoner. For eksempel er antall hjørner dobles for hver dimensjon, og derfor ville en tesseract har 16 topp-punkt. Denne fjerde romlig dimensjon må ikke forveksles med tiden, som også kalles den fjerde dimensjon, men er ikke en dimensjon på plass.