Hva er den kjemiske navn for Tinn?

Hva er den kjemiske navn for Tinn?


Det er ingen kjemiske navnet for tinn; Det er en legering av fire metaller smeltet sammen, som hver gir sin individuelle egenskaper. Kvaliteten av tinn er avhengig av prosentandelen av hvert metall.

sammensetning

Tinn er en legering av metallene tinn, antimon, kobber og bly smeltet sammen.

Egenskaper

Tin og antimon gi tinn sin sølvskjær. Antimon og bly gi det dets lave smeltepunkt. Tinn, bly og antimon låne korrosjonsbestandighet. Kobber gir sin strukturelle styrke.

karakterer

Tinn har historisk blitt gradert som fine metall (tung i kobber), som brukes til bestikk; tøysete metall, som brukes for fartøy; og lå metall (tung i bly), for næringsmidler bruker, for eksempel knapper, beltespenner og leker.

Norsk Tinn

Denne legering er tung i tinn (ca. 92 prosent), mens resten er kobber og tinn, uten bly. Dette brukes for fine tinn arbeid.

anløpe

Mens tinn ikke rust, dets antimon og kobber komponenter tillate det å anløpe. Høyere tinninnhold betyr mindre anløpe.