Hva er Hard & Soft magneter?

Hva er Hard & Soft magneter?


Magneter har et spesielt forhold til strøm, noe som har blitt utnyttet av teknologiske fag og brukt utallige ganger i vår hverdag. En magnet kan defineres som et legeme i stand til å tiltrekke seg de fleste metall og generering av et magnetisk felt ekstern i forhold til seg selv. Det finnes to typer magneter, de myke (midlertidige) magneter og de harde (permanente) magneter.

Hard Magneter

Harde magneter er permanente magneter som ikke krever strøm for å beholde sin magnetisme og er ikke lett demagnetized. De er magnetisk ladet naturlig eller kunstig i produksjon og opprettholde et magnetisk felt. Harde magneter er i bruk hele det moderne hjem og er en del av vårt daglige liv.

Bruk av Hard Magneter

Harde magneter kan bli funnet på kjøleskapdører holder opp å gjøre lister eller forsegling av kald luft inne i kjøleskapet. Permanente magneter er også brukt til å lage magnetiske felt i enheter som generatorer og motorer, hvor de blir brukt til å lage elektrisitet. Et eksempel på en slik anordning ville være dynamoen i en bil.

myke Magneter

Myke magneter holder sine magnetiske egenskaper bare midlertidig. De er lett magnetisert ved å utsette dem for elektrisk strøm og avmagnetisert, ved å fjerne den elektriske strømmen. Disse magneter er regulert av strømforløpet. Kontroll av deres magnetisering og avmagnetisering er avgjørende for å sikre påliteligheten av enheten.

Anvendelser av Soft Magneter

Svært viktig for teknologi, kan myke magneter finnes i en rekke enheter, som inne i en MP3-spiller, en datamaskin, en kassettspiller, en transformator eller som de magnetiske kjerner av releer, inductors og slike enheter hvor dagens veksler ofte. Myke magneter blir brukt for å styre strømningen av strømmen i utallige elektroniske enheter.