Hva er Vinkel Rays?

Hva er Vinkel Rays?


Når vi løser problemer i geometri, matematikere gjøre bruk av vinkler, stråler og linjer for å nå sine løsninger. Disse tallene hjelpe med å bestemme vinkelen på plass mellom to sider, hvor stort område som er i en geometrisk form, og til og med hvor lenge en linje eller stråle er i en bestemt form.

Hva er Vinkel Rays?

Vinkel stråler er ganske enkelt kalt "vinkler" i geometri. De oppstår når to stråler har samme startpunktet eller skjærer hverandre i samme punkt på sin bane. Vinkelen har vanligvis et endelig startpunktet med stråler som danner sidene av vinkelen. De stråler ikke har endepunktene og antatt de går på ubestemt tid. I matematikk alle vinkler er dannet av to stråler med samme utgangspunkt som danner vinkel. Med mindre, er disse strålene spesielt vist seg å ha et endepunkt, er det alltid antatt at de går på uendelig.

Geometry

Vinkler anvendes i geometri, som er studiet av tallene i plass med et gitt antall dimensjoner. Mer vanlig er geometri brukes til å måle to-dimensjonale former og tre-dimensjonale objekter. Matematikere starte med grunnleggende sannheter og bygge videre på dem ved hjelp av en steg-for-trinn metode for å nå et svar. Det finnes flere typer geometri, inkludert fly, solid og sfærisk geometri. Hver for seg ulike aspekter av målinger i definerte områder. Hver gjør også bruk av vinkler og linjer i å finne disse målingene.

Symboler brukes til å representere

Vinkler er representert ved to stråler som beveger seg diagonalt fra samme utgangspunkt. Vinkler er vanligvis navngitt med en serie på tre påfølgende bokstaver i alfabetet for å bidra til å identifisere de forskjellige delene av vinkelen. For eksempel, i en vinkel som er merket "ABC" betyr at vinkelens toppunkt er merket "B", mens punkter på hver av strålene er merket "A" og "C." En stråle er vist som en enkel, rett linje med en pil på den ene enden som peker i retning av strålehodene i. Stråle Utgangspunktet er vist henholdsvis som en vinkel eller en rund prikk. Startpunktet er vanligvis merket samt et tilfeldig punkt på strålen er merket med etterfølgende bokstaver i alfabetet.

Terminologi

Uttrykket vinkel er alltid påføres på to stråler med en felles startpunkt eller som skjærer hverandre i et enkelt punkt. Vinkler er bygget opp av spesifikke delen også. Stråler er linjer som har et felles startpunkt og beveger seg på uendelig i en retning. De to stråler i en vinkel som er referert til som "sider" av vinkelen. Det punkt hvor strålene bli referert til som "toppunkt" av vinkelen.