Hvordan bygge Medieval løfteinnretninger

Hvordan bygge Medieval løfteinnretninger


Middelalder løfteanordninger (og nesten hver løfteanordning som brukes forut for oppfinnelsen av dampkraft) koke ned for å blokkere og takle systemer, som gir en mekanisk fordel, og at en stor mengde vekt som skal løftes ved å påføre kraft på et tau. Blokker og takle systemer daterer seg tilbake til minst romertiden i europeisk bruk og ble brukt fram til 1800-tallet, blant annet gjennom helheten av middelalderen.

Bruksanvisning

1 Mount tre trinser (kalt kornbånd) på samme aksel, side ved side, og træ akselen inn i festepunktet. Dette er "block" delen av blokk og takle.

2 Heng blokk fra en sikker punkt. Pass på at punktet kan tåle de påkjenninger av hva varen du løfter.

3 Ta de tre andre trinser og montere dem på samme aksel, og feste dem til objektet du skal heis. Hvis det er et stort objekt, sette henge stropper rundt på siden, eller tre dem gjennom noen pre-eksisterende festepunkter på objektet.

4 Træ tauet opp gjennom den første skiven på blokken, og deretter kjøre den ned til takle, tre den gjennom den. Du ønsker tauet å gå over skiver og under skivene av takle. Gjenta denne prosessen til tauet er tredd gjennom alle tre trinser; enden lengden av tauet skal bli hengende ned fra den siste skive.