Hvordan du beregner Moles Bruke molaritet Do?

Hvordan du beregner Moles Bruke molaritet Do?


Kjemikere bruker en rekke begreper for å beskrive konsentrasjonene av kjemiske løsninger. En enhet som ofte brukes er den mol, som beskriver en gitt mengde av partikler av et kjemikalie. Ett mol er 6,02 x 10 ^ 23 atomer av et element eller molekyler av en forbindelse. Et mål for konsentrasjon som omfatter mole er molaritet (forkortet "m"), som gir antall mol kjemisk pr kilogram (kg) av oppløsningsmiddel. Man kan finne det antall mol av kjemisk i et gitt volum av løsning hvis man kjenner gram molekylvekten av den kjemiske og tettheten av blandingen.

Bruksanvisning

1 Multipliser molar konsentrasjon av oppløsningen av gram molekylvekt (GMW) av den kjemiske i den løsningen. Gram molekylvekten er massen i gram, av ett mol av et kjemikalie. Du finner GMW av en kjemisk ved å konsultere produsentens litteratur, for eksempel HMS-datablad. For eksempel GMW av natriumklorid (NaCl eller bordsalt) er 58,44 g / mol, så for en to molal løsning, ville du beregne 2 x 58,44 = 116,88. Denne verdien representerer gram kjemisk stoff som ble oppløst i ett kg løsningsmiddel.

2 Legg 1000 g til verdien du bare beregnet. Dette representerer massen av 1 kg løsningsmiddel, og resultatet er den totale masse av oppløsning, i gram, som ville oppstått ved bruk av 1 kg løsningsmiddel. I eksemplet ville resultatet bli 116,88 + 1000 = 1,116.88 g.

3 Doble volumet av oppløsningen dere har, i milliliter (ml), ved tettheten av oppløsningen i g / ml. Resultatet av denne beregningen er massen av løsningen dere har, i gram. For eksempel, hvis det er 500 ml oppløsning, og tettheten er 1,08 g / ml, er 500 x 1,08 = 540 g.

4 Sett opp en ligning som viser masse andeler av 1 kg av løsning i forhold til massen av oppløsningen man faktisk har, ved hjelp av "X" for å representere massen av kjemikaliet i mengden av oppløsning man faktisk har. Eksempelet vil ha den følgende ligning: 116,88 g NaCl / 1,116.88 g oppløsning = X g NaCl / 540 g løsning.

5 Løs for verdien av X ved å multiplisere den venstre side av ligningen ved massen av løsningen dere har. Verdien av X i eksempelet ville bli beregnet som: X = (116,88 g NaCl / 1,116.88 g oppløsning) x 540 g = 56,5 g NaCl.

6 Del verdien av masse du bare funnet ved GMW av kjemikaliet. Dette vil konvertere mengde kjemikalie i enheter av føflekker. Du har nå beregnet føflekker kjemiske i volumet av løsningen. For eksempel, ville regnestykket være 56,5 g / 58,44 g / mol = 0.967 mol NaCl.

Hint

  • Vær forsiktig så du ikke forveksler molar konsentrasjon med det nært beslektede begrepet "molaritet", som måler mol kjemisk per liter totalløsning volum.