Hvordan få en gratis farskap test

Hvordan få en gratis farskap test


En farskapstest blir utført for å avgjøre hvorvidt du er biologisk far til et barn. En DNA-prøve er tatt fra barnet, moren og den mulige faren, og deretter sendt til et laboratorium. DNA kan samles ved en blodprøve eller test en kinn vattpinne, også kalt en vattpinne test kinn. Testen kan gjøres for å bestemme fars rettigheter til og ansvar for barnet, eller å etablere en medisinsk historie for barnet.

Bruksanvisning

1 Snakk med din primære helsepersonell. Han eller hun kan være i stand til å gjøre gratis farskap testing eller være i stand til å gi deg informasjon om et nærliggende lab som tilbyr gratis testing.

2 Ta kontakt med kontoret til støtte håndhevelse i staten. De kan ha opplysninger om hvor du skal gå for gratis testing. Hvis du ikke vet navnet eller kontaktinformasjon for statens barnet støtte håndhevelse kontor, ring din lokale tinghuset eller gjøre en online søk etter kontoret til støtte håndhevelse (se Ressurser).

3 Se etter laboratorier i ditt område annonserer gratis farskapstester. Noen laboratorier tilby dem gratis på farsdagen eller andre tider i løpet av året.

Hint

  • Sørg for at laboratoriet utfører farskap test er akkreditert av American Association of Blood Banks (AABB).