Hvordan konvertere en liter til en Metric Ton

Hvordan konvertere en liter til en Metric Ton


Konvertering liter til tonn er litt mer komplisert enn de fleste metriske konverteringer, ettersom liter er en måling av volum og tonn er en måling av masse, lik 1.000 kilo. For å fullføre konverteringen må du vite tettheten av væsken du måler. Mens noen tettheter er tilgjengelig på nettet, vil de variere avhengig av trykket og temperaturen i området. For å få en eksakt konvertering, må du foreta en måling for å få tettheten av væsken.

Bruksanvisning

1 Måle massen av en liter beholder, uten noe i det. Skriv denne målingen ned.

2 Fyll beholderen med nøyaktig 1 liter av væsken du prøver å konvertere. Sett den tilbake på skalaen og ta en annen måling.

3 Trekk fra den første målingen fra den andre, og man vil få tettheten av væsken i gram per liter.

4 Dele tetthet, i gram pr liter, med en million for å få antall tonn for hver liter væske.

Hint

  • Hvis du vet at tettheten i gram per liter, kan du dele det med millioner for å få antall tonn i hver liter.
  • For å se på svaret på en annen måte, for å dividere 1000 med antall gram per liter få antall liter det tar å få en kilo av denne væsken. Du kan deretter multiplisere dette resultatet av 1000 for å finne ut hvor mange liter er i hvert tonn.