Hvordan lage en Clan signatur for PS3

Hvis du er medlem av en klan på PlayStation Network bør du vurdere å sette en signatur i brukernavnet ditt. Dette forteller straks alle andre at du spiller mot at du er en del av en bestemt klan og at et angrep på deg er lik et angrep på gruppen som helhet. Du kan lage en klan signatur ved å redigere ditt brukernavn i PlayStation 3 innstillinger søknad.

Bruksanvisning

1 Slå på PlayStation 3.

2 Velg "PlayStation Network."

3 Åpne "Account Management" alternativet. Velg knappen lesing "Name".

4 Input din klan tag før selve brukernavnet ved hjelp av PlayStation 3 virtuelle tastaturet. Hvis din klan heter "Clan1," for eksempel, ville du skrive "Clan1" etterfulgt av et mellomrom etterfulgt av selve brukernavnet.

5 Trykk på "Circle" knappen på kontrolleren for å spare tillegg av klanen signatur og gå tilbake til forrige meny.