Hvordan man kan sammenligne den menneskelige hjernestammen hos mennesker og sjimpanser

Hvordan man kan sammenligne den menneskelige hjernestammen hos mennesker og sjimpanser


Alle pattedyr hjerner har samme grunnleggende struktur. Denne strukturen består i det vesentlige av en cortex som ligger over cerebellum. Hjernestammen i både mennesker og sjimpanser ligger rett over ryggmargen.

genetiske likheter

Mennesker og sjimpanser er påfallende lik; våre genetiske koder er 99 prosent identisk, noe som gjør sjimpanse, eller Pan troglodyte, vår nærmeste slektning.

strukturer

Hjernestammen kontrollerer flere livsviktige funksjoner som er avgjørende for livet, for eksempel pusting og hjerterytme. Både mennesker og sjimpanse hjernen stammer utføre disse livsviktige funksjoner. Hjernestammen av sjimpanser og mennesker er delt inn i midthjernen, pons og medulla.

forskjeller

Den menneskelige hjerne er forholdsmessig større enn det som forventes for vår kroppsstørrelse sammenlignet med andre primater. Faktisk er det tre ganger større enn hva man kan forvente. Før fødselen, menneske- og sjimpanse hjerne vokser i samme takt, men sjimpanse hjerne slutter å vokse like etter fødselen og den menneskelige hjerne fortsetter å vokse i to år etter fødselen. Når man sammenligner størrelsen av hjernen i forhold til størrelsen av hjernestammen hos mennesker og sjimpanser, det er en betydelig forskjell. Mennesker har relativt mer hjernevolum i forhold til hjernestammen volum enn sjimpanser gjør.