Hvordan ta frontdekselet Off My Wii hvis noe er fast i den

Mens åpne en Wii saken er ikke en komplisert prosess, kan du skade den hvis du ikke gjør det riktig. Objektet fanget inne tilfelle kan føre til enda mer skade dersom den er festet til en hvilken som helst av trådene innenfor. Hvis det gjøres nøye, men du kan åpne din Wii tilfelle med bare to forskjellige typer skrutrekkere i ca 45 minutter. Deretter kan du fjerne fanget objekt, sette Wii sammen igjen og spille spill uten skade på maskinen din.

Bruksanvisning

1 Fjern skruene på siden som viser serienummeret. Den har seks skruer. En av skruene er under batteriskuffen nederst i venstre hjørne, og en annen er under en gummistøvel, i øvre venstre hjørne.

2 Stå opp Wii slik at den vender ut som om du bruker den. Fjern skruene på venstre side, en i hver av de fire hjørnene. Arbeid frontplaten langsomt ut ved å trekke en side ut, så den andre. Koble de røde og svarte ledningene fra frontplaten.

3 Fjern de tre skruene fra svart plate med minneportene. Trekk av det svarte dekselet og fjerne fire skruer på undersiden.

4 Skyv av den øverste delen av saken. Dra hardere hvis det vises fast. Hvis det fremdeles ikke beveger seg, kan det hende du har gått glipp av en skrue. Wii er nå åpen. Rens ut den fastsatte gjenstand og sette det sammen igjen i motsatt rekkefølge.

Hint

  • Åpne Wii sakte hvis stykket fast inne svekker prosessen på noen måte. For eksempel kan fast objekt festes til brikken du gli av, samt ledninger inne i saken. Hvis du ikke åpner forsiktig du kunne rive ledningene.