Hvordan Wire en 12-Volt Rheostat

Hvordan Wire en 12-Volt Rheostat


En 12-volts rheostat er en spiral av motstand wire med en kontakt som kan gli over spolen. Avhengig av hvor kontakten er langs coil, vil motstanden mellom kontaktene være annerledes. Dette danner en variabel motstand. Disse typer motstander har vanligvis to eller tre terminaler. For enheter med tre terminaler, vanligvis bare to av de tre benyttes på en gang. Hvis du merke de tre terminalene 1,2 og 3 se venstre mot høyre med pinnene pekte ned, vil du bruke enten pinne 1 og 2 eller pinne 2 og 3.

Bruksanvisning

1 Plasser batteriet på arbeidsbordet. Strip 1/2 en tomme av isolasjon av endene av alle tre ledninger. Koble den ene enden av den første svarte ledningen til den negative polen på batteriet. Koble den andre enden av denne ledningen til pin # 1 av rheostat.

2 Koble den ene enden av den andre svarte ledningen til pin # 2 av rheostat. Koble den andre enden av denne ledningen til den negative polen på likestrømsmotor. Koble den ene enden av den røde kabelen til den positive polen på batteriet og den andre enden til den positive terminalen på motoren.

3 Bruk rheostat å styre motorhastigheten. Ved å dreie på rheostat, motstanden av reostaten endringer, og som i sin tur endrer spenningen på motorklemmene. Etterhvert som spenningen på motorklemmene avtar, bremser ned motoren.