Månefaser Forklart

Månefaser Forklart


Månen gjør omtrent en full syklus i en måned. I løpet av syklusen, går månen ulike månefase hvor den opptrer i ulike letthet, form og synlighet.

Ny måne

Begynnelsen fasen av månen syklus er den nye månen. I denne fasen, jorden, månen og solen er alle i innretting og månen vises helt mørkt.

Voksing og Waning Crescent

Den voksing halvmåne er til stede når et flertall av månen lyser med en halvmåne form danner mørke delen. Den avtagende halvmåne oppstår når halvmåne form er lys og flertallet av månen er mørk.

Voksing og Waning Gibbous

Den voksing Gibbous fasen oppstår som månen nærmer seg fullmåne status og et flertall av månen er solfylt. I den mink Gibbous fasen begynner solbelyste delen for å redusere.

Halvmåne

Den første og tredje fjerde, kjent som halvparten månefase, oppstår når månen er i en 90-graders vinkel til jorden og halve månen er i mørket.

Fullmåne

Som den nye månen, har fullmånen fasen solen, månen og jorden alt i innretting. Fordi månen er nå på motsatt side av jorda, ser månen helt lyse.