Oppbygging av nukleinsyrer

Oppbygging av nukleinsyrer


Nukleinsyrer er polymerer (kjeder) av nukleotider. De mest vanlige nukleinsyre-kjeder er RNA og DNA. Disse strukturene er de essensielle komponenter for livet. De inneholder gener som er oversatt til proteiner. Hver del av en nukleinsyre som er et nukleotid, som består av et fosfat, sukker og en nitrogenbase.

baser

Nitrogenbaser for DNA er guanin, cytosin, adenin og tymin. RNA inneholder ikke tymin. I stedet for tymin, uracil bruker RNA.

The Backbone

Nukleinsyrer som har en ryggrad som er på utsiden av dobbeltspiralen. Ryggraden inneholder et sukker og et fosfat. Ryggraden beskytter innsiden der baser hydrogenbinding å danne dobbeltspiralen.

nukleotid kjeder

Kjedene er limt med fosfodiesterbindinger. Obligasjonene er plassert på bestemte karboner på sukker-fosfat ryggraden. Bindingene er mellom 3'-karbonet av ett nukleotid og de 5'av den andre.

Base Paring

Baseparing er spesifikk for nukleinsyre-kjeder. Den tymin og adenin har alltid en hydrogenbinding, og cytosin og guanin er alltid bundet. Når RNA er til stede, de uracil obligasjoner med adenin.

DNA kontra RNA

DNA (deoksyribonukleinsyre) vanligvis er dobbelt-trådet, og anti-parallell. Anti-parallell henviser til en tråd går i 3 'til 5' retning, og den andre går i 5 'til 3' retning. RNA (ribonukleinsyre) vanligvis er enkelt-trådet.