Toddler Seat sikkerhetsvurderinger

De sikkerhetsvurderinger av pjokk seter gi informasjon om brukervennlighet og sikkerhet av setene basert på setene etterlevelse av standard funksjoner og funksjoner som kreves av US Department of Transportation.

Betydning

Rangeringen av pjokk bilseter gir omsorgspersoner - med barn som er minst ett år gammel og 20 pounds til barn som er fire år gammel og 40 pounds - med nødvendig informasjon for å velge riktig bil sete for barnet sitt.

Funksjon

Hvert år, karakterer måle brukervennlighet og sikkerhet for småbarn bilseter basert på data innsamlet av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) fra barns sikkerhet sete testdata.

typer

NHTSA priser sikkerheten til hver bilsete og gir individuelle score for sin merking, instruksjoner, installasjon og sikring av småbarn.

betraktninger

Selv om en bil sete har høye seertall, kan det ikke være det beste valget for et barn fordi ikke alle bilseter installere riktig i hvert kjøretøy.

Misforståelse

Siden NHTSA ikke utfører kollisjonstester på bilseter, er utilstrekkelig data tilgjengelig på hvorvidt karakterer er nøyaktige mål på den relative sikkerheten til hvert sete.