Hvordan beregne konsentrasjonen av ioner i en 0,010 vandig løsning av svovelsyre

Svovelsyre er en sterk uorganisk syre med molekylformelen H2SO4. Dette er en svært vanlig kjemisk reagens i laboratorium og industri. I vandige (vann) løsninger, svovelsyre fullstendig dissosierer for å danne hydroksonium ion (H3O +) og den negativt ladede sulfat ion (SO4 (2). Konsentrasjonen av forbindelser i vann er ofte uttrykt ved hjelp av molaritet heter. Molaritet (M) er det antall mol av et stoff i en liter av oppløsningen, i dette tilfellet antallet 0,01 refererer seg til 0,01 mol svovelsyre i en liter.

Bruksanvisning

1 Skriv ned rir av syre dissosiasjon i vann.

H2SO4 + 2H2O = 2H3O (+) + SO4 (2-).

2 Multiplisere syrekonsentrasjonen på to for å beregne konsentrasjonen av den hydroksonium ion H3O (+). Koeffisienten 2 kommer fra det faktum at dissosiasjonen av en molekyl av syre resulterer i to hydroksonium ioner.

Konsentrasjonen av H3O (+) er 0,01 x 2 = 0,02 M.

3 Multiplisere syrekonsentrasjonen ved en for å beregne konsentrasjonen av SO 4 (-2) ion.

Konsentrasjonen av SO4 (-2) er 0,01 x 1 = 0,01 M.