Hvordan sette Air Pressure & Ampere på en Plasma Cutter

Plasma kuttere opererer ved hjelp av en inert gass og en elektrisk lysbue for å fremstille overhetet plasma materiale som er i stand til å skjære gjennom de fleste metaller. Nesten alle plasma kuttere har kontroller for justering av lufttrykket levert og mengden strøm som genereres av enheten. Disse kontrollene er justert i tandem, som en økning i lufttrykket og strømstyrken gir en økning i plasmahastighet og skjæretrykket. Forsiktig justering av disse kontrollene er avgjørende for sikker, effektiv bruk av plasma cutter.

Bruksanvisning

1 Finn trykkreguleringsknappen på toppen av enheten nær luftinntak.

2 Vri knotten med eller mot klokken for å justere lufttrykket. Overvåk lufttrykkmåleren lokalisert på plasmakutteren mens justering av lufttrykket.

3 Finn strømforsyningen hjulet på forsiden av enheten. På noen enheter, kan skiven bli merket "Current".

4 Drei skiven mot "MIN" eller "MAX" for å justere strømstyrken. Overvåk ampere meter mens du justerer strømstyrke for å unngå overbelastning av plasma cutter.

Hint

  • Ikke overskrid den nominelle luftbehov eller kutte strøm for plasma cutter. Dette kan føre til alvorlig skade eller død. Bruk alltid hjelm visir og sveisehansker når du bruker plasma cutter.