Instruksjoner om hvordan å operere en autoklav

Autoklaver brukes av helsepersonell og av forskere. De skaper høye trykk og temperaturer for å drepe alle bakterier og andre encellede organismer. Denne steriliserer alt i i autoklaven. Autoklaver er ikke vanskelig å operere, men du trenger å vite noen ting om dem før du bruker en. Det finnes forskjellige typer autoklaver, men de har alle et par ting til felles.

Bruksanvisning

1 Inspisere autoklav for å sikre at det ikke er noe i det. Autoklavene er ofte deles av mange brukere.

2 Plasser materialer som skal steriliseres i autoklav poser. Fjern hettene fra flaskene. Plasser autoklaven poser i dryppformen.

3 Hell vann i bunnen av autoklav. Se i autoklav eiere veiledning for å finne ut hvor mye vann må brukes.

4 Plasser dryppformen til autoklaven. Tett autoklav og deretter slå den på. Overvåk autoklaven mens den er i bruk. Når du har autoklaven opp til en trygg og maksimumstemperatur, slå den ned litt for å opprettholde denne temperaturen i 45 minutter.

5 Slå av enheten og la autoklaven avkjøles i et par timer. Etter at trykket har utarmet og temperaturen er avkjølt, er det trygt å åpne autoklaven.